Pierwszy w Polsce system statystyk WWW.
 informacje | regulamini | rejestracja | pomoc | reklama | kontakt 
Polityka prywatności

Firma "WEBmedia - Adam Mossakowski" jest w pełni świadoma odpowiedzialności jaka jest związana z ochroną prywatności użytkowników internetu, którzy odwiedzaja strony badane przez systemem stat4u.

Niniejszy dokument definiuje zasady gromadzenia oraz postępowania z informacjami uzyskiwanymi
w trakcie działania systemu stat4U.

Zasady postępowania z danymi, które są gromadzone o internautach odwiedzających strony naszych klientów.

WEBmedia nie gromadzi danych osobowych o internautach. Imię, nazwisko, płeć, wiek, adres zamieszkania są anonimowe. System stat4u zbiera następujace dane techniczne: system operacyjny, typ przeglądarki, numer IP, jeśli jest to możliwe dodatkowo : rozdzielczość monitora, nazwa hosta, referer .

WEBmedia nie wiąże danych o internautach zbieranych w trakcie działania systemu stat4u z żadnymi bazami danych, które zawierają dane osobowe.

WEBmedia nadaje cookies internautom odwiedzającym strony klientów w celu identyfikacji pojedynczych użytkowników internetu.

Postępowanie z informacjami gromadzonymi o witrynach naszych klientów.

WEBmedia gwarantuje pełną poufność dotyczącą wyników działania systemu stat4u analizującego ruch na witrynie klienta. Informacje zbierane w czasie badania nie są i nie będą ujawniane jakimkolwiek podmiotom pod jakąkolwiek postacią za wyjątkiem organó ścigania.

WEBmedia nie wpływa w żaden sposób na wyniki analiz, w szczególności nie może modyfikować wyników pomiaru, ani danych źródłowych.
WEBmedia pozostawia sobie prawo do wykorzystania przetworzonych informacji dotyczących witryn klientów jedynie w celu tworzenia i prezentowania zagregowanych raportów dla całości badanych witryn. Raporty te prezentowane będą jedynie w formie zagregowanej, która daje gwarancję ochrony informacji dotyczących pojedynczej witryny. Na ich podstawie nie możliwe będzie odzyskanie jakichkolwiek danych dotyczących poszczególnych witryn.

Dane klientów WEBmedia podawane w czasie rejestracji bądź w umowach podlegają ochronie.
Dane te nie będą wykorzystywane w innych celach niż:
Kontaktów związanych z realizacją działania systemu stat4u na witrynie klienta,
Przekazywaniem istotnych danych dotyczących działania systemu stat4u,
Korespondencji związanej z wystawianiem faktur za usługi.


Logowanie
identyfikator
hasło
zostań nowym użytkownikiem

Aktualności
Nowa strona stat4u
2004.01.12
Od 15 stycznia 2004 mamy nową stronę internetową. Mamy nadzieję, że teraz nasza oferta stanie się bardziej przejrzysta i zrozumiała. Czekamy na wasze opnie.

 informacje | regulamin | rejestracja | pomoc | polityka prywatności | reklama | kontakt | materiały opakowaniowe |